Opal - Poslovni Program za glazbenike

O PROGRAMU

Regulirajte svoj status u izvođačkoj djelatnosti kroz drugi dohodak.

Poslovni program se sastoji od 'Kalendara nastupa' - na koji mogu pristupiti članovi grupe,Ispis set lista za ZAMP,kreiranje ugovora za nastupe za svakog pojedinog člana grupe, evidencija svih troškova za drugi dohodak,ispis JOPPD obrasca (bruto,neto) te evidencija osnovnih sredstava sa postotkom vlasništva..

H.I.Opal Programi - ostale ponude

Opal Maloprodaja

Program za maloprodaju

više

Opal Ugo

Program za ugostiteljstvo

više